THỨC DẬY VÀO LÚC 4H SÁNG: LỐI SỐNG MỚI CHO HIỆU QUẢ CAO?

Giải quyết việc cá nhân trước lúc mặt trời mọc; tranh thủ tập trung khi sự xao lãng chưa manh nha tìm đến. Cả Tim Cook và bà Michelle Obama đều là những người dậy trước bình minh để kiểm tra e-mails và tập thể dục… sau đó làm việc cả ngày. Cộng tác viên…