Lý do sự bất định khiến bạn khổ sở

Note: Đây là một nghiên cứu khá thú vị và bổ ích cho những người nhạy cảm thái quá với sự bất định, mơ hồ trong cuộc sống (như mình). Nó giúp chúng ta nhận ra con người phụ thuộc nhiều như thế nào vào cảm giác an toàn đến từ khả năng kiểm soát…